+32 (0)499 80 01 46     info@cornucopiae.be      LinkedIn

Tarieven

Voor trajecten op het gebied van proces & personeelsontwikkeling wordt altijd vooraf met u overlegd, waarna een begroting wordt uitgebracht op basis van uw wensen en een overeengekomen uurtarief. Specifieke afspraken zijn mogelijk indien in uw organisatie meerdere werknemers worden gecoached of begeleid.

Subsidies en Belasting-technische mogelijkheden

Bedrijven kunnen de kosten ten behoeve van hun werknemers meestal als scholingskosten aftrekken van de belasting, indien zij aangeven dat daarmee geïnvesteerd wordt in bijvoorbeeld loopbaankansen, carrièreontwikkeling of ter voorkoming van verzuim. Ook zijn er vanuit de Vlaamse overheid vergoedingen om de loonkost te recupereren.