+32 (0)499 80 01 46     info@cornucopiae.be      LinkedIn

Coaching Softskills

In een bloeiende onderneming zit elke medewerker op de juiste plek en is hij of zij voldoende toegerust voor zijn taak. Een optimale werkprestatie kan alleen ontstaan wanneer persoon en taak met elkaar in overeenstemming zijn. Deze wisselwerking tussen mens en functie is eigenlijk continu, omdat er voortdurend verandering is in het persoonlijke leven van de medewerker, de interne organisatie en de externe markt. Soms kan een medewerker van extra begeleiding nodig hebben om bepaalde vaardigheden te ontwikkelen.
" Directeur: Wat als we investeren in onze mensen en ze gaan daarna weg?
HR manager: Wat als we het niet doen en ze blijven? "

Resultaat

Een ontwikkeltraject is erop gericht om de match tussen mens en functie (weer) sluitend te maken. Mens, taak en organisatie liggen dan weer in een gestroomlijnde driehoek en versterken elkaar. De medewerker voelt zich zelfverzekerd in zijn werkzaamheden en geniet ervan. De werkgever ziet een blije medewerker die goede prestaties levert en stabiel inzetbaar is. De medewerker vergroot zijn zelfinzicht waardoor hij beter ziet en weet aan welke knoppen hij zelf kan draaien om zijn functioneren en werkplezier naar een hoger niveau te brengen.

Aanpak

Een ontwikkeltraject bestaat uit een aantal coachingsgesprekken die zich richten op het versterken van zelfinzicht en het realiseren van groei in gedrag en werkaanpak. Voor het ontwikkelen van het zelfinzicht worden soms tests en vragenlijsten ingezet. Tijdens de gesprekken wordt het leervermogen van de medewerker op verschillende manieren aangesproken. De werkomgeving kan een rol spelen bij het geven van feedback. Bij het ontwikkelen van communicatieve vaardigheden kunnen rollenspellen gebruikt worden als oefenmiddel. Het ontwikkeltraject start met een intakegesprek waarin werkgever en medewerker gezamenlijk de doelen vaststellen die behaald moeten worden. Tussentijds en na afloop vindt een gezamenlijke evaluatie plaats. In mijn werkwijze staan transparantie, resultaatgerichtheid en degelijkheid voorop.

Duurtijd

Tussen het moment van aanmelding en afronding de coaching geldt een termijn van vier tot zes maanden.

Geïnteresseerd?

Zet nu de eerste stap en neem contact op voor een vrijblijvende kennismaking voor loopbaanbegeleiding voor uw medewerkers.